سخنرانان

سخنرانان ویژه یازدهمین همایش ملی ادکا

سخنرانان ویژه

دکتر محمد اورکی
دکتر محمد اورکیرئیس دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب
دکتر یزدان منصوریان
دکتر یزدان منصوریاناستاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی
دکتر مرتضی کوکبی
دکتر مرتضی کوکبی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و دبیر علمی یازدهمین همایش ملی ادکا
دکتر رحمت الله فتاحی
دکتر رحمت الله فتاحیاستاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مرتضی موسویان
دکتر مرتضی موسویانرییس هیات مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران
دکتر مقصود فراستخواه
دکتر مقصود فراستخواهبرگزیده جایزه مطالعات میان رشته‌ای جشنواره بین المللی فارابی

جستجو