ثبت نام در همایش

برای همایش به ما بپیوندید

هزینه ثبت نام در همایش

ثبت نام حضوری (با مقاله)
تا 25 بهمن 97/هر نفر
  • دانشجویان= 30 هزار تومان
  • کارمندان= 50 هزار تومان
  • اعضای هیئت علمی= 80 هزار تومان
  • برای شرکت در همایش اقدام به واریز وجهه طبق تعرفه به شماره کارت: 5058011214037746 موسسه مالی و اعتباری کوثر به نام مهدی رحمانی دبیر ادکا نمایید و اسکن فیش واریزی را به همراه نام و نام خانوادگی، مقطع تحصیلی، شماره موبایل به ایمیل دبیرخانه همایش Confuilisa@gmail.com ارسال فرمایید.
حضور مجازی
تا 4 اسفند 97/هر نفر
  • دانشجویان= 12 هزار تومان
  • کارمندان= 17 هزار تومان
  • اعضای هئیت علمی= رایگان
  • برای شرکت در همایش اقدام به واریز وجهه طبق تعرفه به شماره کارت: 5058011214037746 موسسه مالی و اعتباری کوثر به نام مهدی رحمانی دبیر ادکا نمایید و اسکن فیش واریزی را به همراه نام و نام خانوادگی، مقطع تحصیلی، شماره موبایل به ایمیل دبیرخانه همایش Confuilisa@gmail.com ارسال فرمایید.

جستجو