کمیته علمی و داوری همایش

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کمیته علمی و داوری همایش

1.      پروفسور جعفر مهراد (استاد دانشگاه شیراز)

2.      دکتر ابراهیم افشار (دانشیار دانشگاه اصفهان)

3.      دکتر احمد شعبانی (استاد دانشگاه اصفهان)

4.      دکتر افشین موسوی چلک (ریاست دانشگاه پیام نور رامسر)

5.      دکتر امیررضا اصنافی (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)

6.       دکتر حسن مقدس زاده (استادیار مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری)

7.      دکتر حمزه علی نورمحمدی (دانشیار دانشگاه شاهد)

8.      دکتر حمید کشاورز (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)

9.      دکتر داریوش مطلبی (استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران)

10.  دکتر رحمت اله فتاحی (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)

11.  دکتر زاهد بیگدلی (استاد دانشگاه چمران اهواز)

12.  دکتر سپیده فهیمی فر (استادیار دانشگاه تهران)

13.  دکتر سعید رضایی شریف آبادی (استاد دانشگاه الزهرا)

14.  دکتر سید مهدی طاهری (استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)

15.  دکتر شیما مرادی (عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)

16.  دکتر عصمت مومنی (استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)

17.  دکتر علی جلالی دیزجی (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی)

18.  دکتر علی رضا نوروزی (دانشیار دانشگاه تهران)

19.  دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان)

20.  دکتر غلامرضا فدائی (استاد دانشگاه تهران)

21.  دکتر عبدالحسین فرج پهلو (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز)

22.  دکتر فریبرز خسروی (دانشیار کتابخانه ملی، رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران)

23.  دکتر فریبرز درودی (استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران)

24.  دکتر فریده عصاره (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز)

25.  دکتر فهیمه باب الحوانجی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

26.  دکتر محسن حاجی زین‌العابدینی (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)

27.  دکتر محمد حسین دیانی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

28.  دکتر محمد زره ساز (استادیار دانشگاه خوارزمی)

29.  دکتر محمدامین عرفان منش (عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان)

30.  دکتر مریم پاکدامن (مدرس دانشگاه شهید بهشتی)

31.  دکتر مریم صراف زاده (استادیار دانشگاه تهران)

32.  دکتر مریم ناخدا (دانشیار دانشگاه تهران)

33.  دکتر مظفر چشمه سهرابی (عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان)

34.  دکتر مهدی شقاقی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)

35.  دکتر مهدی علپیور حافظی (استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)

36.  دکتر مهدی محمدی (استادیار دانشگاه قم)

37.  دکتر میترا صمیعی (استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)

38.  دکتر نادر نقشینه (دانشیار دانشگاه تهران)

39.  دکتر نجمه سالمی (مدرس دانشگاه الزهراء)

40.  دکتر نرگس نشاط (دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

41.  دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی (دانشیار دانشگاه شاهد)

42.  دکتر نوش آفرین انصاری (استاد حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی)

43.  دکتر یعقوب نوروزی(دانشیار دانشگاه قم)

جستجو